Spiragreen Sweden AB är ett Forsknings-/utvecklingscentrum med E-shop som ligger i framkant när det gäller att utveckla den svenska vården till en mer individcentrerad organisation. Vårt mål är en välutrustad och utomordentligt informerad, självständig samt kunnig vårdtagare/kund.
Just nu arbetar vi med följande:

  • Forskning om ”Ensamhetens betydelse för sjukdom hos äldre”.
  • Uppstart av en patientskola med fokus på förebyggande hälsovård och för att förhindra återinsjuknande.
  • Utveckling av en hemsida med information om NDS (non-drug-strategies som till exempel FaR – Fysisk Aktivitet på recept, som syftar till att på sikt skapa ett referenscentrum om Integrativ Medicin i svensk primärvård ur patientens perspektiv.
  • Utveckling av behandlings hjälpmedel för, till exempel, egenvårdstekniker grundade på akupunkturprinciper.
  • Undersökning av fördelar med att bygga upp en kund/patientorganisation som ekonomisk förening för att uppmuntra patientdelaktighet i primärvården.
  • Forskning kring rökavvänj ning.

Dotterbolaget innefattar Carballos Klinic ABs forskning och utveckligs strategier i samtliga område.

Meddelas när hemsidan är klar